ALGEMENE VOORWAARDEN & LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zowel goederen als diensten door Allure. Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van Allure kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

 

Leveringen 

Leveringen via deze webwinkel geschieden aan consumenten en klanten van Allure. 

Aanbiedingen, kortingen en andere acties 

Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Allure en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door Allure schriftelijk zijn bevestigd.

Onvolledige zending 

Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Allure. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend blijkt zal Allure er voor zorgdragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden of gecrediteerd wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn in dat geval voor rekening van Allure. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij Allure zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.   

Verzending

Bestellingen worden doorgaans op dinsdag en vrijdag aangeboden bij DHL. In de meeste gevallen ontvangt u uw bestelling binnen 2 werkdagen. 

 

Retourneren

Retourneren is mogelijk. U dient dit eerst telefonisch of schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Kosten van een retourzending zijn voor rekening van de aankoper.